Alkossuk meg közösen!

(0)

A nemzeti minimum megalkotásának, ezen keresztül a demokrácia alapelvei érvényre juttatásának, az állam és a közéletünk teljes és átfogó megújulásának feltétele, hogy a különböző pártpolitikai oldalakhoz tartozók, valamint a pártot nem választók egy asztalhoz üljenek, és normális párbeszédet folytassanak egymással, amelybe kötelezően be kell kapcsolódnia a civil társadalomnak is. Akár a pártok, akár a különböző politikai oldalakhoz tartozó polgárok ezzel bizonyíthatnák a legmeggyőzőbben, hogy elkötelezettségük a nemzet és a demokrácia iránt mindennél fontosabb számukra. Ezáltal a társadalom minden egyes tagja számára végre kézzelfogható lenne, hogy új időszámítás kezdődik, és a bal-, vagy a jobboldal vállalt különbözőségei ellenére, saját meggyőződését, értékrendjét föl nem adva, hajlandó egyezségre jutni, ha a bal-, vagy jobboldaliságnál nagyobb dolgokról, szerintünk a legnagyobbakról, azaz a nemzetről, a demokráciáról, közös államunkról, a jövőnkről van szó.

Honfitársaink! Polgártársak! Magyar Választók!

A jelenlegi gőgös hatalom eddigi “kormányzása” alatt bizonyította, hogy hiába élvezi a többség bizalmát, hiába a soha nem látott felhatalmazás, ez a “koalíció” csak visszaél a többségével. Ez a hatalom nem képes, sőt nem is akar javítani az ország többségének helyzetén.
A negyedik kétharmados Fidesz győzelem után, az ellenzék működését látva a választópolgárok közel fele nem menne el szavazni, vagy elmenne, de nem találna olyan ellenzéki erőt, amelyet felhatalmazna az ország vezetésére.
Nincs ma olyan párt, amelyikre nyugodt szívvel rábíznánk a nemzet sorsát, és nincs olyan párt, amelyikben akár csak minimálisan is megbízhatnánk. Sokak szerint minden párt, amelyikben az elmúlt, majd’ harminc év során megbíztak, hatalomra jutása után egyértelműen bebizonyította azt, ami előtte is érezhető volt, hogy a legfontosabb kérdésekben egyáltalán nem különbözik az elődeitől.
  • Először is: gyűlölik a civil kontrollt. A hatalmat olyan jutalomnak tekintik, amit a választók fejének elcsavarásáért kaptak ajándékba, és felháborodnak, amikor számon kérjük rajtuk, hogy mire használják ezt a hatalmat.
  • Másodszor: a gazdaságpolitikát a rövidtávú politikai és személyes pénzügyi haszonszerzés eszközének tekintik.
  • Harmadszor: a strukturális reformokra a hatalmuk bebiztosítása után se erejük, se ambíciójuk nem marad. A jelenlegi kormány még azzal a kevés változtatási szándékkal is kudarcot vall, amelybe egyáltalán belefog, bár kevés ilyennel áll elő.

De szerintünk van megoldás!

Mi közösen, aktív választópolgárok meg tudjuk ezt változtatni. Nekünk, politikai hatalom nélkülieknek, állampolgároknak, választóknak kell megállapodnunk egy nemzeti minimumban. Egy olyan minimum programban, amit egyszerű állampolgárként is számon kérhetünk minden jelöltön és jelölő szervezeten, politikuson, mozgalmon, párton és pártszövetségen, amelyet szavazatunkkal támogatni fogunk. Nem csak a szavazófülkében ragaszkodunk ehhez, hanem előtte és utána is, minden áldott nap.

Hogyan tudjuk ezt elérni?

Ha hangosan és érthetően elmondjuk, hogy miben követelünk azonnali változást! Elmondjuk, hogy mi az a nemzeti minimum, aminek a teljesülése nélkül nem is álmodhatnak a választók egyértelmű támogatásáról. Elmondjuk, hogy a választók sokasága milyen jelölteket kíván, támogat és ajánl, akár saját köreiből is. Ha érthetően elmondjuk, hogy amennyiben kívánalmaink figyelembe vételére nem hajlandóak, akkor – a civil kurázsi erejével élve -, magunk állítunk jelölteket, és alakítunk jelölő szervezetet.

Miről szóljon a nemzeti minimum?

Meg kell fogalmaznunk az alapvető elvárásunkat bárkivel szemben, aki a közhatalom közelébe vágyik. Ezzel adhatjuk vissza a politika és a politikusok hitelét.

A szakértő kormányzás személyi és szervezeti feltételeit is biztosítva szeretnénk látni. Ehhez felelős kormányzást követelünk, felelős miniszterekkel és a pártpolitikai nyomásnak minden körülmények közt ellenálló tisztviselői karral.

Követelnünk kell a társadalmi szolidaritást! Mert a társadalmi feszültségeket nem lehet újabb feszültségek gerjesztésével, kirekesztéssel és gyűlöletkeltéssel kezelni! Célul kell kitűznünk, hogy a magyar országgyűlés törvényi szinten garantálja, és hosszú távon biztosítsa, hogy nem éhezhet Magyarországon gyermek.

Követelnünk kell a tényleges sajtószabadságot. Nem fordulhat elő, hogy egy újságírónak kell félnie a korrupt politikustól. Legyen társadalmi és jogi elvárás, hogy a politikus érdemben nyilatkozni köteles, és legyen következménye, ha hazudik.

Követelnünk kell az igazságos és arányos népképviseletet! A választási rendszert meg kell változtatni úgy, hogy az egyenlő esélyt biztosítson minden választópolgárnak: A kormánypárti szavazat ne érjen se többet se kevesebbet az ellenzéki szavazatnál!

Követelnünk kell a független igazságszolgáltatást! A jelenlegi jogszolgáltatás a bíró kezét is megköti, mert semmi köze sincs az igazság szolgáltatáshoz, és ezt a jogalkotás silány minősége okozza. Nem hagyhatjuk, hogy az igazságszolgáltatás a politikai hatalom játékszere legyen. Nem hagyhatjuk, hogy a bírói és ügyészi kinevezés a politikai lojalitás jutalmául szolgáljon! Követelnünk kell a demokratikus jogalkotást! Ne lehessen teljes társadalmi rendszereket meghatározó törvényeket hatásvizsgálat nélkül, fél nap alatt áterőszakolni a parlamenten! Ne fordulhasson elő, hogy a parlamenti többség a törvényeket a saját klientúrája építésére használva, önös érdekeket kiszolgálva személyekre és cégekre szabja!

Követelnünk kell az átlátható és korrupció mentes államigazgatást!  Egyetlen forint közpénzt se lehessen elkölteni anélkül, hogy mögötte tényleges, valós és szükséges teljesítmény lenne! A közpénz minden forintjának útja váljon láthatóvá és követhetővé mindenki számára! Az uniós pénzek felhasználásának vizsgálatát bízzuk az Európai Ügyészségre!

Követelnünk kell az Európai Unió alapértékei melletti kiállást! Nem engedhetjük, hogy kicsinyes politikai játszmák miatt kiszoruljunk abból a közösségből, ahová ezer éve tartozunk!

Követlenünk kell a NATO és a megalakítandó európai védelmi blokk tagságunk fenntartását is! Ne fordulhasson elő, hogy még egyszer a keleti katonai blokk részeivé tesznek bennünket politikai kalandorok.

Polgártársaink! Barátaink!

Közösen kell kiegészítenünk és kidolgoznunk ezt a nemzeti minimum programot! Közösen, együtt kell megkövetelnünk ennek elfogadását egyenként és pontról pontra minden egyes olyan párttól, egyéb szervezettől, amelyik valaha is a közhatalom közelébe akar kerülni. Véget kell vetnünk annak, hogy a legkisebb rosszra kell szavaznunk! A közösen kidolgozott nemzeti minimum programmal véget vethetünk annak, hogy a választópolgár a tehetetlen baloldaltól a másik tehetetlen, és tekintélyelvű jobboldalhoz meneküljön, és végül csak a telhetetlen, tekintélyelvű és erőszakos szélsőjobb maradjon. Vessünk véget annak, hogy sötét szobákban alkukat kötött, vagy nyilvánosan marakodó pártok diktáljanak! Nemzeti, társadalmi minimum programunkkal kényszerítsük ki az ország demokratikus pártjaiból azt, hogy vagy önként megtisztulnak, vagy a történelem szemétdombján végzik. Ehhez az első, bár nem elégséges lépés, hogy a kiábrándult és kétségbeesett, de felelősségteljes választópolgárok civil szervezetekbe, mozgalmakba szerveződve, önkéntes, fórum jellegű hálózatot alkotva összefogjanak.

Sokan és sokfélék vagyunk!

Mindenki más. De ez a jó. mert a sokszínűség a hasznunkra lehet. Közös a cél, de van, aki halkan és van, aki hangosan, van, aki okoskodva és van, aki egyszerűbben akarja azt elérni. Mutassuk meg, hogy a sokszínűségünk nem gyengít, hanem erősít bennünket! Mutassuk meg, hogy az ezerféle véleményünk nem bizonytalanság, mert a fő célban egyetértünk! Bizonyítsuk be, hogy a sokféle stílus és hangnem, – amit külön-külön használunk – nem a megosztottság, hanem éppen a nyitottságunk jele!

Kérünk Benneteket, hogy csatlakozzatok, és legyetek aktív részesei a nemzeti minimum kidolgozásának, majd érvényesítésének! Vegyetek részt a munkánkban, szóljatok hozzá vitáinkhoz, segítsétek a nemzeti minimum részletes és teljes kidolgozását! Segítsetek abban, hogy ez a minimum program valóban a nemzet és a társadalom érdekeit szolgáló, és általunk megvalósuló minimum legyen.

Rajtunk, választópolgárokon kívül erre senki nem képes, vagy nem alkalmas, mert mi magunk vagyunk azok, akik nem engedik végleg lebontani a demokratikus berendezkedést, és képesek megteremteni a normális Magyarországot. Mi vagyunk azok is, akik nélkül nem lehet leváltani a jelenlegi hatalmat, de nem adjuk szavazatunkat akárkinek, mert azok is mi vagyunk, akik gondoskodnak arról is, hogy ami a Fidesz után jön, az valódi alternatíva legyen!


Csatlakozz!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük