Célunk

Béke és nyugalom!

Maradj itthon fiatal!

A Normális Magyarországért Mozgalom célja, hogy olyan emberek erős közössége legyen, akik mindent megtesznek azért, hogy Magyarország olyan élhető állammá váljon, amelynek lakói megtalálhatják számításukat a hazájukban. Nem kell kivándorolniuk a megélhetésük biztosítása érdekében. Munkalehetőséget találhatnak, számíthatnak a szociális és egészségügyi rendszer támogatására, ha megbetegszenek, gyermekeik pedig európai színvonalú oktatásban részesülnek. Az ország lakosainak az állam nemcsak a jól-lét anyagi és infrastrukturális feltételeit biztosítja, de a személyi és vagyonbiztonságát is.

A Normális Magyarországért Mozgalom (NORMA) konkrét célja, hogy tagjainak aktív közéleti tevékenysége segítségével Magyarország településein olyan közösségi csoportok, klubok, civil társaságok, egyesületek alakuljanak meg, amely közösségek a demokratikus önkormányzatiság elveinek tiszteletben tartása mellett megvalósítják az adott településen működő kormányzati és önkormányzati intézmények civil kontrollját.

A mozgalom tagjai, az általuk alakított aktív közösségi csoportokban, NORMA Klubokban közcélú tevékenységet folytatnak a településen, és erejükhöz mérten részt vesznek a helyi önkormányzat településfejlesztési és település üzemeltetési feladatai során elengedhetetlen döntések szakmai előkészítésében, valamint lehetőségeik szerint annak meghozatalában, és végrehajtásában is.

Egy olyan társadalmi minimum program kidolgozását kezdeményezzük, amely magában foglalja mindazon jogi, gazdasági, egészségügyi, szociális és kulturális alapfeltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az arányaiban sok hátrányos helyzetű kistérséggel rendelkező Magyarország felzárkózzon az Európai Unió első harmadához, hogy lakosai méltó körülmények között élhessenek.

A céljaink megvalósítása érdekében települési civil közösségeket, egyesületeket, társaságokat, klubokat, és a mozgalom keretében szakmai munkacsoportokat alakítunk, melyek munkájához várjuk polgártársaink és civil szakértői csoportok, magánszemélyek, szervezetek és mozgalmak tagjainak csatlakozását, valamint önzetlen segítségét.

Ha céljainkkal egyetértesz, de további információkra van még szükséged, akkor az alábbi linkre kattintva megismerheted a mozgalomhoz és valamely helyi társasághoz történő csatlakozás módját, menetét.


Ha céljainkkal egyetértesz és döntöttél,

akkor az alábbi linkre kattintva csatlakozz

a mozgalomhoz és valamely helyi társasághoz!


Ha érdekel a mozgalom, iratkozz fel a levelezőlistánkra!

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője: http://lev-lista.hu